Солнечная электростанция AES Solar

Компания AES Solar

ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар" (AES SOLAR) является новосозданным предприятием, которое занимается строительством солнечной электростанции мощностью 3,9 Мвт в г.Мерефа Харьковской области.

Данная станция станет первой промышленной электростанцией нашей области. На это время предприятие находится на стадии подготовительных работ к началу строительства, получены ТУ в АО "Харьковоблэнерго", заключены договора на оборудование: инвертора Fronius (Австрия), поликристаллические фотомодули Talesun (Китай). Проектные работы выполняет компания "ЭДС-Инжиниринг" г. Днепр.

Ориентировочная сметная стоимость выполнения работ и услуг, с учетом стоимости оборудования и налогов составляет приблизительно 100 млн гривен.
На земельном участке выполнены геологические и мелиоративные работы по оценке состояния грунта для оценки рисков разрушения объекта. Данный проект позволит создать рабочие места для жителей района и позволит еще на один шаг приблизиться к энергонезависимости нашей страны.

Оголошення про громадське обговорення

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також згідно розділу 2 Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 866 від 30 червня 2017 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЕС СОЛАР» (ЄДРПОУ 42018020) виносить на громадське обговорення мешканців м. Мерефа питання щодо встановлення цін (тарифів), зокрема «зеленого» тарифу на об’єкт:
Нове будівництво наземної фотогальванічної електростанції потужністю 3,9 МВт в м.Мерефа, Харківського району, Харківської області.

Оскільки введення в експлуатацію вказаного пускового комплексу сонячноїелектростанціївідбувається у 2019 році, при розрахунку «зеленого» тарифу буде застосовуватись коефіцієнт «зеленого» тарифу 2,79, як для наземної СЕС, яка була введена в експлуатацію з 01.01.2017р. по 31.12.2019р., згідно із Законом України «Про альтернативні джерела енергії». Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються зауваження і пропозиції, дорівнює 14 календарних днів, з часу оприлюднення даного повідомлення на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕС СОЛАР» (ЄДРПОУ 42018020) та у газеті.

Після збору всіх зауважень і пропозицій, протягом відведеного строку,Товариством з обмеженою відповідальністю «АЕС СОЛАР» (ЄДРПОУ 42018020) будуть проведені громадські слухання, з приводувстановлення «Зеленого» тарифу на об’єкт: нове будівництво наземної фотогальванічної електростанції потужністю 3,9 МВт в м.Мерефа, Харківського району, Харківської області, які пройдуть із залученням місцевихмешканців міста Мерефа, органів виконавчої влади та/або органів місцевогосамоврядування «15» лютого 2019 року об 11:00 год.

Адреса проведення громадських слухань: приміщення Мереф’янськоїміської ради в актовій залі м. Мерефа вул. Дніпровська, 213.